Palestina

Contacten

Op uitnodiging van de Palestinian General Federation of Trade Unions bracht afgelopen februari een delegatie van FNV en Abvakabo FNV een werkbezoek aan de Palestijnse gebieden en IsraŽl. Onder leiding van Ton Heerts en Corrie van Brenk werd gedurende drie dagen vakbondscollega's bezocht, ervaringen uitgewisseld en indrukken opgedaan.
Deze reis voerde voort uit een vakbondsreis van kaderleden begin 2012 (zie verslag).

De WIS is vertegenwoordigd in de Landelijke Palestina Werkgroep van ABVAKABO FNV. sinds kort bestaat een weblog: http://palestinawerkgoep-abvakabo.blogspot.com:
De Palestina-werkgroep wil

 1. de oproep tot Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) van 9 juli 2005 vanuit de Palestijnse Civil Society en mede ondertekend door de PGFTU als uitgangspunt nemen voor haar activiteiten en de FNV met al haar bonden uitnodigen hetzelfde te doen.
 2. binnen de bond de Palestinasolidariteit goed op de agenda houden en versterken alsmede leden van andere FNV-bonden inspireren.
 3. de banden met de Palestijnse vakbeweging en collega's aanhalen.
 4. een actieplan maken voor de aanpak van bedrijven die profiteren van de bezetting
 5. alle FNV-leden oproepen om als consument geen producten uit de illegale IsraŽlische nederzettingen te kopen en daarvoor een voorlichtingsfolder maken
 6. nagaan hoe wij kunnen leren van een groeiende groep internationale vakbonden met meer en langduriger praktijkervaring: COSATU in Zuid-Afrika, TUC in het Verenigd Koninkrijk, in BelgiŽ, Ö
De afgelopen jaren werden o.a. de volgende activiteiten geentameerd:
 • Op 28 september 2013 werd in samenwerking met andere organisaties de conferentie "Vrede in Palestina/IsraŽl georganiseerd met diverse workshops. Desinvesteren was een belangrijk thema. Er waren zo'n 100 deelnemers.
 • Op 13 Oktober 2011 een werkconferentie met 30 deelnemers over Boycot , Desinvestering en Sancties (BDS) toegespitst op de investeringen van pensioenfondsen
 • Voorbereiding vakbondsreis naar Palestina van 28 Januari 2012 tot 3 Februari 2012
 • In oktober 2008 werd Laila Shaíar van de PGFTU door drie afdelingen ontvangen (Groningen, Rotterdam, Terneuzen). Tevens nam zij deel aan een werkdag van de Bondsraad.
 • Op 1 juli 2009 werd door de FNV een studieconferentie georganiseerd. Deze was een succes met plm. 80 deelnemers; breed werd gepleit voor BDS. De ABVAKABO-voorzitter bezocht midden juli 2009 kort de PGFTU te Nabloes.
 • In en sinds die Bondsraad van 24-11-2009 is de olijfboom-campagne gepromoot en daarvoor geld ingezameld; het te planten ABVAKABO-bos omvat inmiddels ruim 70 bomen Ė waarbij 5 uit Groningen).
 • In juni 2010 werd deelgenomen aan een driedaagse workshop in Amman. Het workshopverslag bevat de nodige aanbevelingen (zoals niet investeren in Ďde bezettingí en boycotten van nederzettingenproducten).
 • Op de Internationale Solidariteitsdag (oktober 2010) was de workshop druk bezocht.

PSI en Palestina:

Op het 29ste PSI congres 2012 in Durban, Zuid-Afrika is ook Palestina besproken. Het verslag is hier te lezen.

Dossier Palestina:

Het dossier over de solidariteit met de Palestiinse vakbeweging is hier te lezen.

Algemeen:

Sinds 1994 is ondersteuning van de Palestijnse vakbeweging een van de speerpunten in het beleid op het gebied van internationale solidariteit van de Mondiaal FNV Noord.
Recent heeft de Bondsraad op 27 november een solidariteitsverklaring aangenomen in het kader van de door de VN uitgeroepen dag van Internationale Solidariteit met het Palestijnse volk.
Momenteel staat de Olijfbomencampagne (zie http://www.planteenolijfboom.nl) centraal, wordt een solidariteitsreis voor vakbondsleden voorbereid en formuleert de Mondiaal FNV NOord een beleid tegen de beleggingen van de pensioenfondsen ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn in bedrijven die actief zijn in de IsraŽlische nederzettingen.